دانشکده پزشکی رشت
جلسه ریاست دانشکده با روسای  و معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی
چشم انداز
رسالت

اخبار دانشکده

پیام تبریک ریاست دانشکده پزشکی رشت به مناسبت نوروز

پیام تبریک ریاست دانشکده پزشکی رشت به مناسبت نوروز

1402/01/01
جشن بزرگ نیمه شعبان در دانشکده پزشکی برگزار شد

جشن بزرگ نیمه شعبان در دانشکده پزشکی برگزار شد

1401/12/22
نشست ریاست دانشکده باکارشناسان اداره آموزش دانشکده پزشکی

نشست ریاست دانشکده باکارشناسان اداره آموزش دانشکده پزشکی

1401/12/21
مسابقات ورزشی دانشجویان پزشکی، صبح امروز برگزار شد

مسابقات ورزشی دانشجویان پزشکی، صبح امروز برگزار شد

1401/12/20
نشست ریاست دانشکده با نمایندگان دانشجویان پزشکی

نشست ریاست دانشکده با نمایندگان دانشجویان پزشکی

1401/12/15
دومین نشست ریاست دانشکده پزشکی با روسای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دومین نشست ریاست دانشکده پزشکی با روسای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1401/12/13
کارگاه آشنایی دانشجویان پزشکی ورودی جدید با قوانین و مقررات دانشجویی  برگزار شد

کارگاه آشنایی دانشجویان پزشکی ورودی جدید با قوانین و مقررات دانشجویی برگزار شد

1401/12/07
ده توصیه رئیس دانشکده پزشکی به دانشجویان جدیدالورود/حضور عضو کمیسیون آموزش مجلس در مراسم توجیهی دانشجویان

ده توصیه رئیس دانشکده پزشکی به دانشجویان جدیدالورود/حضور عضو کمیسیون آموزش مجلس در مراسم توجیهی دانشجویان

1401/11/24
 ثبت نام مسابقات ورزشی دانشکده پزشکی آغاز شد

ثبت نام مسابقات ورزشی دانشکده پزشکی آغاز شد

1401/11/11
کلیه دانشجویان و دستیاران سامانه جدید آنلاین غربالگری سلامت روان تکمیل نمایند

کلیه دانشجویان و دستیاران سامانه جدید آنلاین غربالگری سلامت روان تکمیل نمایند

1401/10/14
فرم انتقادات و پیشنهادات در دانشکده  پزشکی راه اندازی شد

فرم انتقادات و پیشنهادات در دانشکده پزشکی راه اندازی شد

1401/09/29
دانشجویان پزشکی برای فارغ التحصیلی، باید فرم فراغت از تحصیل را تکمیل کنند

دانشجویان پزشکی برای فارغ التحصیلی، باید فرم فراغت از تحصیل را تکمیل کنند

1401/06/09
ثبت نام تسهیلات طرح شهید وزوایی در سامانه سینا آغاز شد

ثبت نام تسهیلات طرح شهید وزوایی در سامانه سینا آغاز شد

1401/04/11
طول مدت تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به دو نیمسال افزایش یافت

طول مدت تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به دو نیمسال افزایش یافت

1400/11/16
بازدید ارزیابان بیرونی اعتباربخشی دانشکده پزشکی آغاز شد

بازدید ارزیابان بیرونی اعتباربخشی دانشکده پزشکی آغاز شد

1400/09/23
کارگاه آموزشی اطفای حریق ویژه کارکنان دانشکده پزشکی برگزار شد

کارگاه آموزشی اطفای حریق ویژه کارکنان دانشکده پزشکی برگزار شد

1400/09/20
جلسه اعتباربخشی دانشکده پزشکی برگزار شد

جلسه اعتباربخشی دانشکده پزشکی برگزار شد

1400/07/21
جلسه رسیدگی به پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران برگزار شد

جلسه رسیدگی به پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران برگزار شد

1400/06/24
آرشیو