دانشکده پزشکی رشت

اخبار دانشکده

کارگاه آموزشی مجازی با عنوان

کارگاه آموزشی مجازی با عنوان" شش حیطه: یک انتخاب" برگزار می کند

1400/09/10
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه وبینار مشاوره و سلامت روان برگزار می کند

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه وبینار مشاوره و سلامت روان برگزار می کند

1400/09/10
سی و هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی 18 آذر برگزار می شود

سی و هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی 18 آذر برگزار می شود

1400/09/08
جلسه شورای اداری دانشکده  برگزار شد

جلسه شورای اداری دانشکده برگزار شد

1400/08/29
رییس دانشکده پزشکی،روز کتاب و کتابخوانی را تبریک گفت

رییس دانشکده پزشکی،روز کتاب و کتابخوانی را تبریک گفت

1400/08/24
جلسه هماهنگی اعتباربخشی دانشکده برگزار شد

جلسه هماهنگی اعتباربخشی دانشکده برگزار شد

1400/08/24
جلسه کارگروه فرهنگی دانشکده برگزار شد

جلسه کارگروه فرهنگی دانشکده برگزار شد

1400/08/23
از دستیاران فارغ التحصیل گروه داخلی تقدیر شد

از دستیاران فارغ التحصیل گروه داخلی تقدیر شد

1400/08/15
اسامی نفرات برتر آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی اعلام شد

اسامی نفرات برتر آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی اعلام شد

1400/08/09
جلسه اعتباربخشی دانشکده پزشکی برگزار شد

جلسه اعتباربخشی دانشکده پزشکی برگزار شد

1400/07/21
جلسه رسیدگی به پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران برگزار شد

جلسه رسیدگی به پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران برگزار شد

1400/06/24
روز پزشک را به تمام پزشکان تبریک گفت

روز پزشک را به تمام پزشکان تبریک گفت

1400/06/01
آرشیو