بیانیه رسالت و چشم انداز

رشته کالبدشناسی یکی از قدیمی‌ترین رشته‌های علوم پایه پزشکی است که در آن مطالعه ساختار بدن انسان و سایر گونه‌های جانوری با ابزارهای تشریحی صورت می‌گیرد و تشریح جسد به عنوان بخش مهمی از آموزش پزشکی مطرح می‌باشد. با پیدایش و بکارگیری ابزارهایی نظیر میکروسکوپ نوری و بدنبال آن میکروسکوپ الکترونی و تکنیک‌های پیشرفته‌ای نظیر هیستوشیمی(Histochemistry)، سیتوشیمی(Cytochemistry)، اتورادیوگرافی(Autoradiography)و کشت سلول و بافت(Cell and Tissue culture)امکان مطالعه ساختار و فرا ساختار فراهم گردیده و دامنه علم تشریح به بافت شناسی(Histology)و سلول شناسی(Cytology)و زیست شناسی(Biology)گسترش یافته است. با استفاده از ابزارها و روشهای مذکور زمینه‌های مطالعه رشد و تکامل در گونه‌ها فراهم گردیده که سبب گسترش بیشتر این شاخه علمی به زیر شاخه رویان شناسی(Embryology)و تشریح مقایسه‌ای(Comparative Anatomy)شده است. باتوجه به ارتباط غیرقابل انکار بین شکل و عملکرد(Form and Function)و ارتباط مورفولوژی با حالات سلامتی و بیماری سبب پیدایش آناتومی کاربردی(Applied Anatomy)، آناتومی بالینی(Clinical Anatomy)و آناتومی جراحی(Surgical Anatomy)و غیره گردیده است. همچنین آناتومی دستگاه عصبی(Neuroanatomy)بدلیل پیچیدگی ساختمان و ارتباط تنگاتنگ با سایر علوم وابسته به سیستم اعصاب، امروزه بخش مهمی از علوم اعصاب(Neurosciences)را تشکیل می‌دهد. به نظر می رسد با توجه به گسترش دوره های فوق لیسانس و PhD در این زمینه تجربیات کشورهای مختلف در مورد تاسیس این رشته موفقیت آمیز بوده است. با توجه به توسعه روزافزون علم پزشکی و تاسیس پردیس های بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، وجود دانش آموختگان رشته تحصیلی نام برده می تواند پاسخگوی نیاز های آموزشی و پژوهشی ایجاد شده باشد. ضمنا با ایجاد امکانات تحصیل این رشته در داخل کشور  از خارج شدن مقادیر زیادی ارز جلوگیری می شود.


چشم انداز (Vision)

             ما برآنیم با توسعه و ارتقای آموزش علوم تشریحی در دانشکده و همکاری با مراکز آموزشی درمانی تابعه طبق سند ملی سلامت و اسناد فراملی در عرصه سلامت و با حمایت از نخبگان و استعداد های درخشان  با تلفیق دو حوزه  آموزش و پژوهش مبتنی بر شواهد علمی در تربیت دانش آموختگان مجرب و توانمند با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه ، پیشگام در میان دانشکده های تراز اول کشور باشیم.


رسالت  (Mission)

           گروه علوم تشریح  علوم پزشکی گیلان در نظر دارد بر اساس اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور و همچنین اسناد ملی در راستای ارتقای سلامت جامعه کشور و منطقه و در راستای استقرار ارزش ها و مسئولیت اجتماعی خود  با بهره مندی از اساتید و کارکنان توانمند، پیشتاز در بکار گیری  فناوری های نوین و روشهای جدید آموزشی باشد تا  موجبات تربیت دانش آموختگان  متخصص، اخلاق مدار،  توانمند برای پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه در کلیه حوزه های آموزشی، پژوهشی و درمانی همراه با یادگیری مادام العمر را برای ارتقاء سطح سلامت جامعه، کارآفرینی و تولید ثروت فراهم نماید.


ارزشهای گروه

  • ایجاد تعهد و اخلاق حرفه ای در کلیه سطوح گروه
  • ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و پژوهشی
  • ارتقاء فرهنگ سازمانی در راستای ارزشهای کرامت انسانی
  • حمایت  از کارآفرینی و خلاقیت
  • ترویج کار گروهی
  • دانش محوری و یادگیری مادام العمر

 

آخرین بروز رسانی : 18 بهمن 1400