دانشکده پزشکی رشت

اخبار دانشکده

دو جلسه ارتقای دانشیاری به استادی، امروز، برگزار شد

دو جلسه ارتقای دانشیاری به استادی، امروز، برگزار شد

1401/04/06
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از سالن غذاخوری دانشکده پزشکی بازدید کرد

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از سالن غذاخوری دانشکده پزشکی بازدید کرد

1401/04/05
دو جلسه ارتقای دانشیاری به استادی، امروز برگزار شد

دو جلسه ارتقای دانشیاری به استادی، امروز برگزار شد

1401/03/24
ابراهیم معبود مژدهی، معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی رشت شد

ابراهیم معبود مژدهی، معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی رشت شد

1401/03/23
نشست هم اندیشی دانشکده پزشکی رشت با ذی نفعان برگزار شد

نشست هم اندیشی دانشکده پزشکی رشت با ذی نفعان برگزار شد

1401/03/23
جلسه هماهنگی آزمون ارتقا برگزار شد

جلسه هماهنگی آزمون ارتقا برگزار شد

1401/03/21
یک جلسه ارتقای استادیاری به دانشیاری، صبح امروز، برگزار شد

یک جلسه ارتقای استادیاری به دانشیاری، صبح امروز، برگزار شد

1401/03/17
اولین جلسه کارگروه حوزه ۷ ارزیابی درونی اعتباربخشی دانشکده برگزار شد

اولین جلسه کارگروه حوزه ۷ ارزیابی درونی اعتباربخشی دانشکده برگزار شد

1401/03/09
رویداد بین المللی آموزش پزشکی(SRT) در گیلان برگزار می شود

رویداد بین المللی آموزش پزشکی(SRT) در گیلان برگزار می شود

1401/03/09
جلسه اعتباربخشی رشته انگل شناسی صبح امروز برگزار شد

جلسه اعتباربخشی رشته انگل شناسی صبح امروز برگزار شد

1401/03/04
دانشجویان استعداد درخشان براساس اطلاعیه های سازمان سنجش پزشکی ثبت نام نمایند

دانشجویان استعداد درخشان براساس اطلاعیه های سازمان سنجش پزشکی ثبت نام نمایند

1401/03/02
جلسه بررسی وضعیت اعتبار بخشی دانشکده پزشکی برگزار شد

جلسه بررسی وضعیت اعتبار بخشی دانشکده پزشکی برگزار شد

1401/03/02
جلسه ساماندهی فضای فیزیکی تشکل های دانشجویی دانشکده برگزار شد

جلسه ساماندهی فضای فیزیکی تشکل های دانشجویی دانشکده برگزار شد

1401/02/31
دستیاران، جهت معرفی به آزمون ارتقا، پروپوزال و پایان نامه خود را ثبت نمایند

دستیاران، جهت معرفی به آزمون ارتقا، پروپوزال و پایان نامه خود را ثبت نمایند

1401/02/12
جلسه بررسی وضعیت اعتباربخشی دانشکده پزشکی برگزار شد

جلسه بررسی وضعیت اعتباربخشی دانشکده پزشکی برگزار شد

1401/01/29
سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان پزشکی فعال شد

سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان پزشکی فعال شد

1401/01/23
معاون آموزشی دانشگاه ، امروز از دانشکده پزشکی بازدید کرد

معاون آموزشی دانشگاه ، امروز از دانشکده پزشکی بازدید کرد

1400/12/09
طول مدت تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به دو نیمسال افزایش یافت

طول مدت تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به دو نیمسال افزایش یافت

1400/11/16
آرشیو