دکتر میثم حسن نژاد

مسئول آزمایشگاه

شرح وظایف


 

کلثوم اسدپور

کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف


 

نیره حاجی پور

کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف


 

پریسا افضل حق جو

کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف


 

احمد نوروزی

خدمات


 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 24 آذر 1400