مقداد آینه افروز

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

Email: afrooz.meghdad@gmail.com

مهرداد صنعتی

کارشناس فناوری اطلاعات

Email: sanatimehrdad66@gmail.com


داود فرنودی

کارشناس سایت دانشکده

Email: d.farnoodi@gmail.com

 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 02 آذر 1400