رشته تخصصی زنان و زایمان
 رشته زنان و زایمان یکی از رشته های تخصصی بالینی است که به پیشگیری به وویژه غربالگری, تشخیص, در مان و پیگیری بیماری های دستگاه تولید مثل زنان و بیماریهای پستان مرتبط با این رشته و عواملی که بر ارتقای سلامت زنان در این حیطه تاثیر میگزارد و همچنین به مراقبت و مداخلات مرتبط با مادر و جنین در حین بارداری و زایمان طبیعی و غیر طبیعی می پردازد.

طول آموزش در این دوره 4 سال است.

فلسفه(ارزش ها و باورها)

 در تدوین این برنامه بر ارزشهای زیر تاکید می شود:
  • مبانی الهی و معنوی
  • سلامت محوری
  • کرامت انسانی
  • کیفیت زندگی
  • الویت های ملی
  • عدالت در توزیع سلامت
  • جامع نگری
  • جامعه نگری
  • اجتناب از انگ زدن
  • اخلاق حرفه ای
از مهمترین اقداماتی است که میبایست در  دوره های بالین به دانشجویان آموزش داد و زمینه را برای فراگیر کردن این ارزشها در جامعه  مهیا نمود.

دورنما(چشم انداز)

در ده سال آینده انتظارمیرود در حیطه آموزش وخدمات تخصصی به استاندردهای جهانی دست یابیم و در حیطه پژوهشی و تولید علم در زمره کشورهای برتر منطقه باشیم.

رسالت(ماموریت)

تربیت نیروهای متخصص آگاه به مسائل علمی روز توانمند دلسوز و مسئولیت پذیر دانش پژوه و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه تخصصی زنان است که تخصص خود را در زمینه پیشگیری، غربالگری، تشخیصی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و مدیریتی در اختیار افراد و جامعه قرار دهند. سلامت محور باشند و در راستای گسترش پژوهش و مرزهای دانش در این رشته گام بردارند.

آمار دستیاران رشته زنان و مامایی

دستیاران سال اول
5نفر
دستیاران سال دوم 7نفر
دستیاران سال سوم 9نفر
دستیاران سال چهارم 8نفر
 
 
 
محل تحصیل دستیاران رشته زنان و مامایی
 
مرکز آموزشی درمانی الزهرا

واقع در میدان گاز خیابان نامجو


آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400