لیست اخبار صفحه :1
نشست هم اندیشی دانشکده پزشکی رشت با ذی نفعان برگزار شد
در راستای ارزیابی دوره پزشکی عمومی،

نشست هم اندیشی دانشکده پزشکی رشت با ذی نفعان برگزار شد

نشست هم اندیشی اعضای کارگروه حوزه7 (ارزشیابی دوره) استانداردهای برنامه دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی رشت با ذی نفعان و دست اندرکاران دوره آموزش پزشکی عمومی، صبح امروز در دانشکده پزشکی رشت برگزار شد.

    آخرین بروز رسانی : 30 فروردین 1401