• طرح درس فیزیوتراپی در ارتوپدی1
 • طرح درس فیزیوتراپی در ارتوپدی2
 • طرح درس کینزیولوژی و بیومکانیک1
 • طرح درس کینزیولوژی و بیومکانیک2
 • طرح درس کینزیولوژی و بیومکانیک3
 • فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب1
 • فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب2
 • فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب3
 • الکتروتراپی(عوامل الکتریکی)1
 • الکتروتراپی(عوامل الکتریکی)2
 • ارزشیابی دستگاه اسکلتی عضلانی
 • درمان های دستی1
 • درمان های دستی2
 • اصول تمرین درمانی
 • فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی، عروقی، تنفسی
 • فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی
 • فیزیوتراپی در جراحی
 • اصول توانبخشی و فیزیوتراپی
 • روش های اختصاصی تمرین درمانی 2
آخرین بروز رسانی : 05 آبان 1400