رشته تخصصی رادیولوژی
 
                                                                                                                           
 

  معرفی رشته:  


رشته تخصصی ارتوپدی رشته ای است که در زمینه آسیبهای ناشی از ضربه (تروما ) و بیماریهای مادرزادی و
اکتسابی درگیر کننده استخوان، مفاصل، بافتهای نرم اندام ها و ستون فقرات بحث می نماید.

 


 


طول آموزش در این دوره 4 سال است.

 

                                 فلسفه ( ارزش ها و باورها )                                                   

 
 

 تدوین کنندگان این برنامه بر این باورند که سلامت در تمام دوران زندگی از طفولیت تا میانسالی و سالمندی حق اساسی کلیه افراد جامعه است.

از آنجا که سلامت اندام ها و ستون فقرات بعنوان ارکان اساسی جسم و حمایت کننده اعضای بدن، در سلامت روان، ارتباطات و بهبود فعالیت های فردی و اجتماعی انسان ها نقش اساسی دارد، ما بر این اعتقادیم که اصلاح استخوان های معیوب، بازسازی مفاصل و بافت های نرم آسیب دیده نقش اساسی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت افراد جامعه خواهد داشت.

ما در آموزش های خود به مفاهیمی نظیر :عدالت در سلامت، جامع و جامعه نگری، اخلاق حرفه ای، اقتصاد بهداشت و درمان و استفاده از علوم، فناوری روز ، متناسب با نیازهای جامعه خود عمیقاً اعتقاد داریم و در ارائه خدمات، سن، جنس، مذهب، طبقه اجتماعی و نژاد برای ما تفاوتی ندارد و به برقراری ارتباط مناسب  توام با تفاهم، اعتماد، احترام، همدلی و طمینان با بیمار و اعضای تیم سلامت تاکید داریم و همواره مسائل حیاتی بیمار را بر منافع خود ترجیح می دهیم

 
 
 

دورنما)چشم انداز (

 
 
 

 این رشته در 10 سال آینده در زمینه های آموزشی، به بالاترین سطح استانداردها خواهد رسید. در زمینه تولید علم و محصولات پژ وهشی درمنطقه رتبه اول را کسب خواهد کرد و در زمینه ارائه خدما ت ، قابل مقایسه با بهترین کشورهای جهان خواهد بود.

 

 

رسالت (ماموریت)

 

رسالت اصلی رشته ارتوپدی، تربیت نیروهای متخصص عالم، کارآمد و متخلق به اخلاق حرفه ای و اجتماعی برای تامین کیفی نیازهای جامعه در زمینه های تخصصی این رشته می باشد .

ضمناً در کنار این رسالت مهم، این رشته تولید علم در زمینه های مرتبط را نیز راهبری می نماید.


 
 

آمار دستیاران رادیولوژی

    
 دستیاران سال اول                                                      10 نفر
 دستیاران سال دوم                                                     7  نفر
 دستیاران سال سوم                                                    5  نفر
 دستیاران سال چهارم                                                  6  نفر
 
 
 
محل تحصیل دستیاران رشته رادیولوژی
 
 
واقع در میدان فرهنگ خیابان پرستار 
  
 
 
 
 
 
رشته رادیولوژیLOG BOOK
 

 
آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400