دکتر آبتین حیدرزاده

دانشیار،مدیرگروه پزشکی اجتماعی و خانواده

Email:  heidarzadeh@gums.ac.ir

 


دکتر زهرا محتشم امیری

استاد، فلوشیپ طب سالمندان

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: mohtasham@gums.ac.ir


دکتر زهرا عطر کار روشن

دانشیار، دکترای phd آمار حیاتی

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: roushan@gums.ac.ir


دکتر محمدرضا نقی پور

دانشیار،متخصص اپیدمیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: naghi@gums.ac.ir


دکتر سهیل سلطانی پور

دانشیار، متخصص پزشکی اجتماعی

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: ssoltanipour@yahoo.com


 

دکتر طلوع حسندخت فیروز

دانشیار، متخصص پزشکی اجتماعی

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: tolou.hasandokht@gmail.com


دکتر لیلا کنفی واحد

استادیار، متخصص پزشکی اجتماعی

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: drkanafivahed@yahoo.com

 دکتر علی داودی کیا کلایه

استادیار، دکترای Ph.D پزشکی اجتماعی

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: davoudkiakalayeh@gmail.com


 

اعضا

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

دکترمرجان مهدوی روشن

دانشیار، دکتری تغذیه

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: marjanmahdavi@gmail.com

 

 

 

 

   

 طرح درس کارآموزی

 طرح درس کارورزی

 طرح درس بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

طرح درس بیماریهای شایع غیر واگیر

 طرح درس واحد بهداشت 5

 طرح درس روش تحقیق دکتر کنفی واحد

 دکتر زینب قربانی

استادیار، دکترای Ph.D علوم تغذیه

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: zeinab.ghorbani@gums.ac.ir 

 

 
     

 

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401