دکتر حسین همتی

استاد، مدیرگروه جراحی عمومی

E-mail:

دکترایرج باقی

دانشیار، فلوشیپ جراحی عروق

E-mail:

دکتر محمد رضا عسگری

دانشیار، فوق تخصص جراحی قفسه صدری

E-mail:

 

دکتر حیدردادخواه

دانشیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail:

 

دکتر رامیار فرزان

دانشیار، فوق تخصص جراحی ترمیمی پلاستیک

E-mail:

 

 دکتر محمدرضا مبین

دانشیار، فلوشیپ سوختگی

E-mail: 

 دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشاد

استادیار، متخصص جراحی عمومی

E-mail:

 دکتر رامین ابراهیمیان

استادیار، فوق تخصص جراحی قفسه صدری

E-mail:

 

دکترمعین مقدم احمدی

استادیار، متخصص جراحی عمومی

E-mail:

 

دکتر پیروز سامی دوست

استادیار، فلوشیپ پیوند کبد

E-mail:

 

دکتر محمدتقی آشوبی

استادیار، متخصص جراحی عمومی

E-mail:

 

دکترحسین ترابی

استادیار، متخصص جراحی عمومی

E-mail:

 

دکتر امیر پیروز

استادیار، فوق تخصص جراحی کودکان 

E-mail:

 

دکترمحمدعلی صادقی میبدی

استادیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail:

 

دکترغلامرضا کنعانی

استادیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail:

 

دکترمحمد طلوعی

استادیار، فوق تخصص جراحی ترمیمی پلاستیک

E-mail:

 

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401