دکتر پریدخت کریمیان

استادیار، متخصص پاتولوژی

email:

 

 

دکتر یلدا آشوریان

استادیار، متخصص پاتولوژی

email:

 

 

دکتر فخریه کلاوری

استادیار، متخصص پاتولوژی

email:

 

 

دکتر آزاده جعفری

استادیار، متخصص پاتولوژی

email:

 

 

آخرین بروز رسانی : 14 مهر 1400