مدیر گروه

دکتر رضا سلطانی مقدم

دانشیار، فلوشیپ قرنیه

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: Reza_Sm76@yhoo.com

طرح درس

 

 

اعضا

دکتر حسن بهبودی

دانشیار،فلوشیپ ویتره رتین

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: behboudi@gums.ac.ir

 

دکتر یوسف علیزاده

دانشیار، فلوشیپ ویتره رتین

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: alizade@gums.ac.ir

 

 طرح درس

دکتر عبدالرضا مدقالچی

دانشیار،فلوشیپ چشم پزشکی اطفال استرابیسم

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: rezamed1340@gums.ac.ir

 

دکترمیترا اکبری

دانشیار، فلوشیپ قرنیه

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: mitra.akbariI20@gmail.com

   

دکتر ابراهیم آذری پور ماسوله

استادیار، فلوشیپ گلوکوم

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: eazaripour@yahoo.com

طرح درس

دکتر مریم دوراندیش لنگرودی

استادیار، فلوشیپ ویتره رتین

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:

 

طرح درس

 

 

آخرین بروز رسانی : 14 مهر 1400