دکتر رضا سلطانی مقدم

مدیرگروه واستاد،فلوشیپ قرنیه

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: Reza_Sm76@yhoo.com

دکتر عبدالرضا مدقالچی

استاد،فلوشیپ چشم پزشکی اطفال استرابیسم

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: rezamed1340@gums.ac.ir

دکتر حسن بهبودی

دانشیار،فلوشیپ ویتره رتین

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: behboudi@gums.ac.ir

دکتر یوسف علیزاده

دانشیار، فلوشیپ ویتره رتین

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: alizade@gums.ac.ir

دکترمیترا اکبری

دانشیار، فلوشیپ قرنیه

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: mitra.akbariI20@gmail.com

دکتر ابراهیم آذری پور ماسوله

استادیار، فلوشیپ گلوکوم

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: eazaripour@yahoo.com

 

دکتر مریم دوراندیش لنگرودی

استادیار، فلوشیپ ویتره رتین

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:

 

دکتر سیده زهرا پورسیدلزرجانی

استادیار، فلوشیپ اکولوپلاستیک

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:

 

دکتر سیدامین نبوی

استادیار، فلوشیپ ویتره رتین

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401