دکتر شاهرخ یوسف زاده

 استاد، مدیرگروه جراحی مغز و اعصاب

E-mail: sh.yousefzadeh@gmail.com

دکترمحمدرضا امام هادی

استاد، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: drimam gums.ac.ir

دکتر حمید بهزادنیا

 دانشیار، فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه

E-mail:

دکتر بابک علیجانی

دانشیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: infogtrcir@gmail.com

 

دکتر ظهیر ریحانیان

 استادیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: zoheir.reihanian@gmail.com

 

دکتر سیف اله جعفری سیاهگورابی

 استادیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: zoheir.reihanian@gmail.com

 

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401