حمیدرضا حاتمیان

مدیرگروه و استاد، متخصص نورولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: dr.hatamian@yahoo.com


دکتر عالیا صابری

استاد، متخصص نورولوژی

E-mail: a_saberi@gums.ac.ir


دکترامیررضا قایقران

دانشیار،متخصص نورولوژی

E-mail: user122@gums.ac.ir


دکتر مظفر حسینی نژاد

دانشیار، متخصص نورولوژی

E-mail: hosseininezhad@gmail.com


دکتر بابک بخشایش

دانشیار، متخصص نورولوژی، فلوشیپ صرع

 E-mail: babak.bakh@gmail.com


 

دکتر یاسر مودبی مردخه

استادیار، فلوشیپ نورواسکولار اینترونشن

E-mail:

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401