رشته تخصصی روانپزشکی

معرفی

رشته روانپزشکی یک دوره بالینی است که دانش آموختگان آن در پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روان پزشکی و مشکلات رفتاری فعالیت دارند و دانش و مهارتهای تخصصی خود را در زمینه های آموزشی، پژوهشی و خدمات سلامتی در اختیار جامعه قرار خواهند داد.

طول آموزش در این دوره 4سال است.

فلسفه ( ارزش ها و باورها )

فلسفه (ارزش ها و باورها)

  • ما بر این باوریم که سلامت روان چیزی فراتر از نبود اختلال روانی بلکه  شامل احساس درونی خوب بودن، اطمینان از کارآمدی خود، خود استقلالی داشتن،  ظرفیت رقابت و تعلق بین نسلی و توانایی های بالقوه فکری  و هیجانی و غیره  می باشد.
  • ما بر این باوریم که مقوله  ))روان و اختلالات روانی ((   که در حیطه رشته روانپزشکی است کاملاً متفاوت از مقوله روح است که این جزو مقوله  ))امر پروردگار (( میباشد.
  •  ما بر این باوریم که همه افراد از هر دو جنس و در تمامی مقاطع زندگی حتی در لحظه مرگ باید از امکان دسترسی به خدمات مشاوره ای، تشخیصی و درمانی در مراکز درمانی مشابه بیماران جسمی برخوردار گردند.
  • ما بر این باوریم که همه افراد از هر دو جنس و در تمامی مقاطع زندگی حتی در لحظه مرگ باید از امکان دسترسی به خدمات مشاوره ای، تشخیصی و درمانی در مراکز درمانی مشابه بیماران جسمی برخوردار گردند.

دورنما(چشم انداز)

در10 سال آینده، این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پزشکی به مردم، در منطقه در ردیف کشورهای برتر و مطرح خواهد بود.

رسالت (ماموریت)

 رسالت این دوره، تربیت نیروهای متخصص آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه که تخصص خود را در حیطه تخصصی  روانپزشکی را در زمینه های پیشگیری، تشخیصی، ،درمانی، آموزش و پژوهشی در اختیار افراد و جامعه قرار دهند

 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
 
              

 
 

         آمار دستیاران رشته روانپزشکی        

 دستیاران سال اول                                                       5 نفر
 دستیاران سال دوم                                                      6 نفر
 دستیاران سال سوم                                                     4 نفر
 دستیاران سال چهارم                                                    4 نفر
 
 
 
 محل تحصیل دستیاران رشته روانپزشکی 
 

مرکز آموزشی درمانی شفا

واقع در مابین میدان مصلی وگاز  جنب بیمارستان حشمت
 
 

 
 اهداف
 
 
ضوابط
 
 
LOG BOOK رشته روانپزشکی
 
 
 

 
آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400