دکتر سید محمد رسول خلخالی شریفی

 مدیر گروه ودانشیار، متخصص روانپزشکی

 E-mail: rasoolkhalkhalimd@yahoo.com


 

دکتر ربابه سلیمانی

استاد، متخصص اعصاب و روان

E-mail: soleimani.dr@gmail.com

 

دکتر هما ضرابی

دانشیار، متخصص اعصاب و روان 

 E-mail: drzarabi@gums.ac.ir


 

دکتر مریم کوشا

استاد، فوق تخصص اعصاب کودکان

E-mail: maryamkousha@yahoo.com


 

دکتر کیومرث نجفی

دانشیار،متخصص اعصاب و روان

E-mail: k_najafi@gums.ac.ir

 

دکتر سمیه شکرگزار

دانشیار، متخصص اعصاب و روان 

E-mail: dr.shokrgozar@yahoo.com


 

دکتر الهه عبدالهی

استادیار، متخصص روانپزشکی

E-mail: eabdollahi@rocketmail.com 

 

دکتر علی پوررمضانی

استادیار، متخصص روانپزشکی

E-mail:

 

دکتر عادله عیسی نظر

استادیار، متخصص روانپزشکی

E-mail:

 

دکتر سیده مریم زوار موسوی

استادیار، فوق تخصص روانپزشکی اطفال

E-mail: 


 

دکترحسن فرهی

استادیار، دکترای Ph.D روانشناسی بالینی

E-mail:  

 

دکترنسیم نکوئی شجاع 

استادیار،فلوشیپ روان درمانی

E-mail: 
 

دکترمحمدحسن نوین

استادیار،دکترای مطالعات اعتیاد

E-mail: 

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401