دکتر علی حمیدی مدنی

مدیر گروه و استاد، متخصص ارولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: hamidi_madani@gums.ac.ir


دکتر سید علاء الدین عسگری

استاد، فلوشیپ ارولوژی کودکان

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: s_a_asgari@gums.ac.ir


دکتر سیاوش فلاحتکار

استاد، متخصص ارولوژی

شناسه علمی و پژوهشی 

  E-mail: falahatkar@gums.ac.ir


دکتر غلامرضا مختاری

استاد، فلوشیپ پیوند کلیه

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: mokhtari@gums.ac.ir


دکتر حمیدرضا ناصح

دانشیار،متخصص ارولوژی و فلوشیپ اندواورولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: nasseh_hamid@yahoo.com


 

دکتر رضا شاهرخی

استادیار، متخصص اوروانکولوژی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر اردلان اخوان توکلی

استادیار، متخصص اورولوژی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401