دکترسید مهدی ضیا ضیابری

 مدیرگروه و دانشیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 
 

 دکتر پیمان اسدی

دانشیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 
 

 دکتر بهزاد زهره وندی

دانشیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 
 

 دکتر سارا پورمیرزائی

استادیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 
 

 دکتر درین آقاجانی نرگسی

استادیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 
 

دکتر نازنین نوری

استادیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 

 

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401