برنامه امتحانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته اناتومی ورودی مهر 92 و 93 نیمسال دوم 43-93

نام درس تاریخ امتحان ساعت امتحان محل امتحان
آناتومی سر و گردن 1394/3/23

شنبه

10/5- 8/5 صبح کلاس 5
جنین شناسی اختصاصی 1394/3/27

چهارشنبه

12/5- 10/5 صبح کلاس 5
جنین شناسی عمومی 1394/3/27

چهارشنبه

10/5- 8/5 صبح کلاس 4
تکنیکهای میکروآناتومی 1394/3/30

شنبه

3- 1 عصر

 

کلاس 5 
تشریح مغز و اعصاب 1394/3/31

یکشنبه

10/5- 8/5 صبح کلاس 5
بافت شناسی اختصاصی 1394/4/3

چهارشنبه

12/5- 10/5 صبح  کلاس 5

برنامه امتحانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم تشریحی ورودی مهر97

نیمسال دوم 97-98

محل امتحان

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام درس

کلاس5

10:30 تا 12:30

98/3/25

شنبه

علوم تشریح تنه(1)

کلاس4

10:30 تا 12:30

98/3/28 سه شنبه

خون، سیستم لنفاوی و غدد درون ریز

کلاس4

13 تا 15

98/4/1 شنبه

علوم تشریح تنه(2)

کلاس4

8:30 تا 10:30

98/4/9

یک شنبه

بیولوژی سلولی

کلاس5

13 تا 15

98/4/10

دوشنبه

تکنیکهای ماکرو و میکروآناتومی

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400