ماموریت کمیته:

کمیته مشورتی دانشجویی بستری ساختارمند برای دانشجویان فراهم می آورد تا بتوانند به توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی کمک کنند.

اهداف:

  1. ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان و فعالیت های دانشجویی در فعالیت های توسعه آموزشی و پیگیری مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی
  2. زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های آموزشی دانشجویان

دانشجویان عضو کمیته:

  1. امیرحسین عباسی، نماینده دانشجویان ورودی بهمن 96
  2. محمدمهدی کاظمی، نماینده دانشجویان ورودی مهر96
  3. نگین قدرت خواه و علیرضا شعبانی، نماینده دانشجویان ورودی بهمن 97
  4. لادن باغبان و سینا پورمیرزای لنگرودی، نماینده دانشجویان ورودی مهر97 
  5. زهرا یارکه سرخوری و شاهین اخوان، نماینده دانشجویان ورودی بهمن 98
  6. سحر حقیقت طلب و محمدرضا علمیه، نماینده دانشجویان ورودی مهر98 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400