این گروه در دو بخش علوم پایه و بالینی فعالیت دارد و در بخش پایه تدریس، مجموعه ای از این دروس مرتبط به هم مشتمل بر اصول خدمات بهداشتی (2 واحد که معمولاٌ در اولین ترم تحصیل در دانشکده پزشکی ارائه می شود )، اصول اپیدمیولوژی (2 واحد که معمولاٌ در ترم دوم ارائه می شود) و بهداشت خانواده و امور جمعیتی ( 2 واحد که در ترم سوم ارائه می شود) است.

در بخش بالینی نیز دروس بهداشت 5 (2 واحد شامل اپیدمیولوژی بیماریهای شایع) و آمار پزشکی و روش تحقیق همچنین دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه بهداشت، توسط این گروه آموزشی ارائه می گردند.

این مجموعه دروس مفاهیم مرتبطی را در بر می گیرند مانند بهداشت برای همه، مفاهیم سلامت و بیماری، پیشگیری، آموزش بهداشت و ارتباطات، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت، خدمات بهداشتی جامعه، بهداشت محیط کار و حرفه ای، اصول و روش های اپیدمیولوژی، جمعیت شناسی و تنظیم خانواده و آمارهای بهداشتی.یاد گیری این دروس کاملا مرتبط به هم می باشد و در تفهیم مفاهیم کاربردی دانش بالینی پزشکی در آینده تحصیلی دانشجویان نقش مهمی دارند. تعداد سوالات این درس در آزمون علوم پایه در حدود 17 تا 19 سوال است.

تغذیه: 2 واحد است که در ترم سوم ارائه می شود. تغذیه به عنوان یک عامل مهم می تواند نقش موثری در مراقبت های پزشکی داشته باشد. رژیم غذایی مناسب، سلامت انسان را حفظ کرده و از بروز بیماریهای مزمن پیش گیری می کند. تغذیه درمانی مبتنی بر اصول تغذیه طبیعی و نحوه به کارگیری آن در زندگی است. دراین واحد دستور العمل های منطقی برای دست یابی به جنبه های علمی تغذیه در مراقبت های بهداشتی و تغذیه طبیعی آموزش داده می شوند. این درس عناوینی چون تغذیه وسلامت، انتخاب غذا، ارزیابی وضعیت تغذیه کودکان و بالغین، مشاوره غذایی و همچنین بررسی مواد مغذی چون پروتئین ها، لپید ها، متابولیسم انرژی و نیز تغذیه مناسب در دوران نوزادی، بارداری و شیردهی و .... را شامل می شود. این درس نیز 6 سوال را به خود اختصاص میدهد.

آخرین بروز رسانی : 11 مهر 1400