طاهره انصاری منش

کارشناس فرهنگی دانشجویی 

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس: 01333690006


 

شرح وظایف :

 

اجرای قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه ها

 معرفی دانشجویان جهت استفاده از تسهیلات رفاهی اعم از پرداخت کمک هزینه های تحصیلی، پرداخت وام های دانشجویی و ودیعه مسکن و.... بر اساس آئین نامه ها و     بخشنامه های صندوق رفاه دانشجویان

   معرفی دانشجویان جهت استفاده از اسکان درخوابگاههای دانشجویی

  ارائه خدمات فرهنگی، هنری و فعالیتهای فوق برنامه دانشجویان

  برگزاری گارگاهای آموزشی و حمایتی ویژه دانشجویان، جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای زندگی

  برنامه ریزی و ارائه خدمات ورزشی و تربیت بدنی به دانشجویان

  ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان

  رسیدگی به امور انضباطی دانشجویان بر اساس آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه

آخرین بروز رسانی : 03 آبان 1401