معرفی بخش فیزیوتراپی

 خدمات فیزیوتراپی در مرکز آموزشی و درمانی رازی تا سال 1398 فقط برای بیماران بستری انجام می گردید. با پذیرش دانشجویان کارشناسی فیزوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سال 1395 و لزوم توسعه بخش های آموزشی فیزیوتراپی و همچنین لزوم وجود این بخش در بیمارستان های عمومی از نظر اعتبار بخشی، با پیگیری های روسای وقت دانشگاه و آقای دکتر عزتی مسئول توانبخشی دانشگاه، مسئولیت راه اندازی این بخش به اقای دکترعلی اصغر نورسته واگذار گردید. آقای دکتر ریماز، ریاست محترم مرکز اموزشی درمانی رازی بخشی از ساختمان شماره 8 را به این امر اختصاص دادند. پس ازآن اقای دکتر جغتایی مشاور توانبخشی وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی اعتبار اولیه برای تجهیز این مرکز را اختصاص دادند. در سال 1397 طراحی و خرید تجهیزات با مدیریت دکتر علی اصغر نورسته انجام گردید و در تاریخ 17شهریورماه 1398 در زمان ریاست دانشگاهی دکتر ارسلان سالاری و با حضور جناب اقای دکتر جغتایی مشاور محترم توانبخشی وزارتخانه و دکتر نورصالحی معاون محترم وقت درمان دانشگاه و جناب اقای دکتر ریماز ریاست مرکز اموزشی درمانی رازی؛ بخش فیزیوتراپی افتتاح گردید. براساس تصمیمات گرفته شده  پس از افتتاح مقرر گردید، با توسعه فیزیکی فضای این مرکز؛ اعتبار تجهیزاتی توسعه انواع خدمات توانبخشی نیز از جانب وزارتخانه تامین گردد.


اعضائ هیئت علمی حاضر در این مرکز

1-دکتر علی اصغر نورسته       دکتری تخصصی فیزیوتراپی    استاد گروه فیزوتراپی            سال های 1396تاکنون

2-دکتر سرونازکریمی             دکتری تخصصی فیزیوتراپی     استادیار گروه فیزوتراپی       سال های 1399تاکنون


بخش فیزیوتراپی سرپایی بیمارستان رازی: (تخصصی ارتوپدی، جراحی عروق، سرطان، داخلی، روماتولوژی، درد، طب کار، عفونی، تنفسی و پوست ( این بخش در مساحتی حدود 120 متر مربع با امکانات الکتروتراپی و مک انوتراپی و تعداد تخت 7 عدد و بخش تمرین درمانی و منوال تراپی جداگانه تحت نظر اساتید گروه به فعالیت آموزشی، درمانی و تحقیقاتی می پردازد. روزانه حدود 20 بیمار توسط اساتید و دانشجویان در این بخش ارزیابی و درمان می شوند .

بخش فیزیوتراپی بستری بیمارستان رازی: (تخصصی جراحی عروق، سرطان، داخلی، روماتولوژی، درد، طب کار، عفونی، تنفسی و پوست (ریه، عفونی، هماتولوژی، جراحی عروق، ایزوله، اورژانس، روماتولوژی، نفرولوژی،ICU  تمامی بخش های

روزانه حدو د 50 بیمار توسط اساتید و دانشجویا ن در این . MICU غدد، پیوند، پوست، مسمومیت، گوارش و بخش ارزیابی و درمان می شوند.

تلفن مرکز:        01333541003 و 01333541001 ( داخلی 350 )


آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400