New Page 1

مدیر گروه

دکتر بهرام سلطانی

دانشیار، دکترای تخصصی فارماکولوژی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

 دکتر نعمت الله آهنگر

دانشیار، دکترای تخصصی فارماکولوژی

E-mail: dr.n.ahangar@gmail.com


شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر داود روستایی

استادیار، دکترای تخصصی فارماکولوژی

E-mail: dr.roostaei@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

آخرین بروز رسانی : 14 مهر 1400