دکتر بهرام سلطانی

 مدیرگروه و استاد، دکترای تخصصی فارماکولوژی

E-mail:

 
 

دکتر نعمت الله آهنگر

استاد، دکترای تخصصی فارماکولوژی

E-mail: dr.n.ahangar@gmail.com

 
 

دکتر داود روستایی

استادیار، دکترای تخصصی فارماکولوژی

E-mail: dr.roostaei@gums.ac.ir

 
آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401