دانش آموختگان عزیز پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

با سلام و احترام

نظرات دانش آموختگان یک دوره آموزشی منبع باارزشی از اطلاعات فراهم می آورد که می تواند به  ارتقای آموزش، شناخت فرصتهای نو در حوزه پزشکی عمومی و هم افزایی علمی و انرژی بخشی روانی بسیار موثر باشد، خواهشمند است با مراجعه به  لینک  پرسشنامه که با هدف بررسی دیدگاه شما به عنوان دانش آموخته دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تهیه شده است، شرکت نمایید.

اطلاعات شما با حفظ محرمانگی صرفا جهت بهبود دوره پزشکی عمومی استفاده خواهد شد.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

آخرین بروز رسانی : 19 مرداد 1401