فرم ها ومدارک مورد نیاز جهت دفاع پروپوزال


فرم ها و مدارک مورد نیاز برای ارسال مستندات در سامانه پژوهشیار جهت اخذ کد اخلاق


مدارک مورد نیاز جهت ثبت پروپوزال پایان نامه

 • فرم تاییدیه کتابخانه مبنی بر تکراری نبودن موضوع
 • پرینت مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش(کد اخلاق) از سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
 • فرم ثبت پایان نامه (با امضای استاد راهنما، استاد مشاور و مدیرگروه)
 • صورتجلسه دفاع پروپوزال( اساتید راهنما، اساتید مشاور، داروهای تخصصی، داور شورایی و زمان و مکان مشخص باشد.)
 • پیش نویس پایان نامه(با امضای استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو)
 • CD حاوی پیش نویس پایان نامه(word و pdf) و سه مقاله مرتبط با پایان نامه به صورت pdf
 • اگر پایان نامه، کارآزمایی بالینی باشد: پرینت گواهی کد IRCT از سامانه IRCT.ir
 • نامه جهت معرفی دانشجو برای گرفتن کد ثبت از مرکز تحقیقات(پروپوزالهایی که در دانشکده مطرح می شود نیاز به نامه ندارند.)

 

                  اگر طرح-پایان نامه ای باشد، مدارک زیر نیز مورد نیاز است:

 • قرارداد طرح پژوهشی با امضای مجری طرح، رییس مرکز تحقیقات و معاون تحقیقات دانشگاه
 • پیش نویس طرح پژوهشی با امضای مجری طرح  ولی اگر طرح-پایان نامه ای از نوع کارآزمایی بالینی باشد لازم است فرم زیر تکمیل شود:
 • CD حاوی پیش نویس طرح پژوهشی و پیش نویس پایان نامه(word و pdf) و سه مقاله

فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت دفاع پایان نامه


مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب از واحد پژوهشی


نمونه پایان نامه عمومی


سایر فایل های مرتبط با پژوهش


 

آخرین بروز رسانی : 09 اسفند 1400