پرسشنامه عدالت آموزشی
ضمن قدردانی از شما دانشجویان گرامی، امید است که با تکمیل دقیق فرم ارزیابی زیر ما را در برنامه ریزی بهتر برای آینده شما عزیزان کمک و یاری نمایید.
نظرات خود را در خصوص نحوه اجرای موارد زیر توسط استاد محترم اعلام نمایید.
آخرین بروز رسانی : 18 آذر 1400