معرفی

دفتر استعداد های درخشان دانشکده پزشکی گیلان از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است و هدف فعالیت این دفتر جذب و شناسائی، هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان و نخبگانی است که در دانشکده پزشکی گیلان مشغول به تحصیل گشته اند.اگرچه تا کنون آئین نامه ی یکسانی در راستای شناسائی این افراد تدوین در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور تدوین نگشته است ولی دفتر استعداد های درخشان دانشکده پزشکی با تمرکز بر محور های فعالیتی این نخبگان در آینده(ارائه خدمات، رهبری و هدایت جامعه علمی، پژوهش کاربردی و آموزش به خود و دیگران) و با توجه به معیارهائی که در برخی از دانشگاه های تراز اول کشور مورد استفاده هستند اقدام به طراحی فرم امتیاز دهی افراد متقاضی برای عضویت در دفتر نموده است.بدیهی است دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول تحصیلی می توانند بدون هیچ پیش شرطی به عضویت دفتر درآیند ولی ادامه عضویت آنان در دفتر منوط به کسب حداقل امتیازات لازم می باشد.

معیارهای معرفی دانشجو به کمیته استعدادهای درخشان EDO دانشکده پزشکی

1-دانشجویان جدیدالورود که دارای معیارهای زیر باشند:

الف-برگزیدگان آزمون سراسری با رتبه مساوی و کمتر از 500 در سطح کشور با معرفی سازمان سنجش

ب-دارندگان نشان طلا ، نقره وبرنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی مرکز ملی استعدادهای درخشان)

2-دانشجویان در حال تحصیل که حائز یکی از معیارهای زیر شدند:

الف-نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

ب-برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی و سایر جشنواره ها ی علمی مورد تایید وزارت خانه در زمینه علوم پزشکی

ج-دانشجویان دارای ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تایید معاونت تحقیقات و فن آوری

د-دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی

چ-5/2 % برتر پذیرفته شدگان کشوری در هریک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی،پیش کارورزی و پذیرش دستیار(حداقل 3 نفر)

ح-دانشجویان برتر نفرات اول تا سوم هر ورودی در پایان هر سال تحصیلی (دو نیم سال) به شرط کسب معدل حداقل 17 در آن سال تحصیلی

3-دانشجویان فارغ التحصیل در صورت احراز شرایط زیر می توانند از تسهیلات استعدادهای درخشان در آزمون پذیرش دستیاری استفاده نمایند:

الف-10% برتر دانش آموختگان هر رشته با کسب معدل کل حداقل 17

ب-کسب حداقل 40 امتیاز بر اساس جدول از تمامی حوزه های چهارگانه مطابق با جدول شماره 5 آیین نامه اجرایی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزشی پزشکی و تخصصی

4-معیارهای استعداد درخشان در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد:

الف-رتبه های برتر آزمون ورودی کارشناسی ارشد( رتبه اول کشوری در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان تا 20 نفر باشد. رتبه اول و دوم تا 50 نفرپذیرفته شده و رتبه اول تا سوم در صورتی که پذیرفته شدگان بیش از 50 نفرباشد.

ب_رتبه اول هر سال تحصیلی در بین ورودهای مشترک (تعداد دانشجویان حداقل باید 5 نفر باشد) با شرط معدل حداقل 17

ج-10% برتر دانش اموختگان با ورودی مشترک (مشروط به اینکه تعداد فارغ التحصیلان هر دوره حداقل 5 نفر باشد)با کسب معدل کل حداقل 17 جهت استفاده در آزمون ورودی PhD

5-معیارهای استعداد درخشان دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی:

الف-داشتن شرایط که در بند اول در مورد دانشجویان جدیدالورود ذکر شد و نیز دانشجویان مشمول بند 2 الف تا د

ب-دانشجویان برتر نفرات اول تا سوم هر ورودی در پایان هر سال تحصیلی (دو نیم سال) به شرط کسب حداقل معدل 17 

ج-دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی که رتبه اول را با میانگین کل حداقل 17 در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب کرده باشد به شرط آن که حداکثر مدت 8 نیم سال تحصیلی دانش آموخته شود. این دانشجو می تواند از تسهیلات استعداد درخشان در ازمون ورودی کارشناسی ارشد استفاده کند.

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400