مسئول کمیته:

  • دکتر مجتبی هدایتی چکوسری

اعضا:

  • دکتر عادله جعفری
  • دکتر رضا شاهرخی
  • دکتر حامد نذیری
  • دکتر زهرا رفیعی
  • دکتر بابک اشرفخانی
  • دکتر زهرا رفعت
  • محمدرضا نورس فرد
آخرین بروز رسانی : 21 آذر 1400