لیست اخبار صفحه :1
دو جلسه ارتقای دانشیاری به استادی، امروز برگزار شد
با حضور دبیر و اعضای کمیته منتخب دانشکده؛

دو جلسه ارتقای دانشیاری به استادی، امروز برگزار شد

جلسه کمیته منتخب دانشکده پزشکی، امروز از ساعت 9 با حضور رییس دانشکده، دبیر و اعضای کمیته، جهت بررسی دو فقره پرونده دانشیاری به استادی در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد.

نشست هم اندیشی دانشکده پزشکی رشت با ذی نفعان برگزار شد
در راستای ارزیابی دوره پزشکی عمومی،

نشست هم اندیشی دانشکده پزشکی رشت با ذی نفعان برگزار شد

نشست هم اندیشی اعضای کارگروه حوزه7 (ارزشیابی دوره) استانداردهای برنامه دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی رشت با ذی نفعان و دست اندرکاران دوره آموزش پزشکی عمومی، صبح امروز در دانشکده پزشکی رشت برگزار شد.

یک جلسه ارتقای استادیاری به دانشیاری، صبح امروز، برگزار شد
با حضور دبیر و اعضای کمیته منتخب دانشکده؛

یک جلسه ارتقای استادیاری به دانشیاری، صبح امروز، برگزار شد

جلسه کمیته منتخب دانشکده پزشکی، امروز از ساعت 10 با حضور رییس دانشکده، دبیر و اعضای کمیته، جهت بررسی یک فقره پرونده استادیاری به دانشیاری در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد.

وبینار آشنایی با طرح های بنیاد ملی نخبگان تخصصی برگزار می شود

وبینار آشنایی با طرح های بنیاد ملی نخبگان تخصصی برگزار می شود

وبینار معرفی و آشنایی با طرح های بنیاد ملی نخبگان و تسهیلات نظام وظیفه تخصصی در روز سه شنبه، 17 خرداد ماه از ساعت 8 صبح برگزار می شود. بدینوسیله از دانشجویان تقاضا می شود از طریق لینک زیر در وبینار مذکور شرکت نمایند.

جلسات ارتقای دانشیاری به استادی، صبح امروز، برگزار شد
با حضور دبیر و اعضای کمیته منتخب دانشکده؛

جلسات ارتقای دانشیاری به استادی، صبح امروز، برگزار شد

جلسه کمیته منتخب دانشکده پزشکی، امروز از ساعت 9:30 با حضور رییس دانشکده، دبیر و اعضای کمیته، جهت بررسی دو فقره پرونده دانشیاری به استادی در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد.

تقویم فرهنگی دانشکده تدوین شد
در جلسه شورای فرهنگی دانشکده؛

تقویم فرهنگی دانشکده تدوین شد

جلسه شورای فرهنگی دانشکده پزشکی با هدف برنامه ریزی شش ماهه اول سال جاری تقویم فرهنگی دانشکده با حضور اعضای شورا در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد.

دو جلسه ارتقای دانشیاری به استادی، صبح امروز، برگزار شد
با حضور دبیر و اعضای کمیته منتخب دانشکده؛

دو جلسه ارتقای دانشیاری به استادی، صبح امروز، برگزار شد

جلسه کمیته منتخب دانشکده پزشکی، امروز از ساعت 9 با حضور رییس دانشکده، دبیر و اعضای کمیته، جهت بررسی دو فقره پرونده دانشیاری به استادی در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد.

وضعیت دانشکده پزشکی از لحاظ ایمنی بررسی شد
با بررسی کارشناسان سازمان آتش نشانی؛

وضعیت دانشکده پزشکی از لحاظ ایمنی بررسی شد

استانداردها و الزامات مربوط به سیستم اطفای حریق، استانداردهای برق ایمن، سیستم تهویه مرکزی، سیستم های سرمایشی و گرمایشی و ایمنی تجهیزات پزشکی دانشکده، امروز توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی بررسی شد.

آخرین بروز رسانی : 11 شهریور 1400