آمار دستیاران رشته فوق تخصص گوارش

سال اول

2 نفر

سال دوم

2 نفر


 کوریکولوم آموزشی رشته فوق تخصص گوارش    


LOG BOOK رشته فوق تخصص گوارش

 

محل تحصیل دستیاران رشته فوق تخصص گوارش

مرکز آموزشی درمانی رازی

 

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400