معرفی رشته تخصصی پوست

رشته تخصصی بیماریهای پوست، یک رشته تخصصی بالینی است که به بهداشت، پیشگیری، تشخیص، درمان طبی و جراحی های محدود(minor surgeries) بیماریهای خوش خیم و بدخیم پوست، غشاهای مخاطی مرتبط، مو و ناخن و تظاهرات پوستی، بیماریهای سیستمیک و آمیزشی در تمامی سنین می پردازد.

طول دوره آموزشی در این دوره، چهار سال است.

 
 

 

رسالت (ماموریت)

رسالت این دوره، تربیت نیروهای متخصص آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه تخصصی پوست است که تخصص خود را در زمینه های پیشگیری، تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی در اختیار افراد و جامعه قرار دهند.

 

 

آمار دستیاران رشته تخصصی پوست 

1

دستیاران سال چهارم

3

دستیاران سال سوم

3

دستیاران سال دوم

4

دستیاران سال اول

 

محل تحصیل دستیاران رشته تخصصی پوست

مرکز آموزشی درمانی رازی

آدرس: رشت، میدان انتظام(رازی)

تلفن: 01333530169

 

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400