معرفی

رشته جراحی عمومی، شاخه ای از علوم پزشکی است که به درمان بیماریهای قسمتهای مختلف بدن با روشهای درمانی جراحی می پردازد. تاکید این رشته، کار بر روی تروماها، بیماریهای دستگاه گوارش، شکم، گردن، غدد درون ریز، عروق محیطی، نسوج نرم و پستان می باشد.

 طول دوره جراحی عمومی، چهار سال است.


فلسفه (ارزشهاوباورها)

نگاه ما به انسان، به عنوان مخلوقی مورد احترام است که واجد ابعاد وجودی جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی است. موجودی که اعضای بدنش، باورهایش، اختیارش، استقلالش درانتخاب شیوه های تشخیصی و درمانی برای خود و کرامت و منافعش، همه و همه مورد احترام است.

ما سلامت را محور توسعه فردی و اجتماعی می دانیم و اعتقاد داریم سلامت، حق همه انسانها اعم از زن یا مرد، پیر یا جوان، سیاه یا سفید، فقیر یا غنی، با هر مذهب و آئین است.

مادرتصمیم گیریهای خود برای نجات جان بیماران، بدون درنظر گرفتن بضاعت مالی آنان اقدام می نمائیم و سعی می کنیم تا در بازگرداندن سلامت به آنها کمترین ضرر را وارد آورده و بیشترین منفعت را برایشان به ارمغان. بیاوریم و متعهدیم تاا ز سلامت کلیه اعضای بدن او دراعمال جراحی پاسداری کنیم.

ما اعتقاد داریم با مطالعه مادام العمر، نوآوری، کسب مستمر تجربیات، به کارگیری مناسب ترین شیوه ها و فن آوری، انجام پژوهشهای بالینی و اپیدمیولوژیک  و با درنظر گرفتن امکانات کشور و اولویتهای ملی بهترین خدمت را به مددجویان خود ارائه دهیم و در عرض این خدمات همواره نیاز های جامعه را مد نظر داشته باشیم.

ما خود را از سایر علوم بی نیاز نمی دانیم و پیوسته سعی می کنیم در مسیر بهبود بخشی به کار خود، پیوسته از آنها بهره بگیریم.

«با چنین رویکردی، فراگیرندگان این رشته در طول دوره تخصصی خود به تدریج از لحاظ علمی، پژوهشی، اخلاقی و عملی، آماده ارائه خدمت به جامعه می شوند.»


چشم انداز(دورنما)

ما در10 سال آینده در حیطه آموزش، به استانداردهای جهانی دست خواهیم یافت .در حیطه پژوهش و تولید علم، برترین مقام منطقه خواهیم بود و در ارائه خدمات جراحی در  راستای تامین حفظ و ارتقای سلامت جامعه ازبهترین کشورها در منطقه خواهیم بود.


رسالت(ماموریت)

رسالت این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته جراحی عمومی مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب با نیازمندیهای کشور است. 

دانش آموختگان این رشته در ارائه بهترین و کیفی ترین خدمات به مردم نقش فعال خواهند داشت و در راستای گسترش پژوهش ها و مرزهای دانش در این رشته گام بردارند.


محل تحصیل دستیاران رشته تخصصی جراحی عمومی

مرکز آموزشی درمانی پورسینا

آدرس:


دستیار ارشد:

دکتر رامین حدادی نیاولی


اسامی دستیاران:

سال چهارم

دکتر افروز حقدوست شیرایه، دکتر سید محمدصادق موسوی، دکتر رامین حدادی نیاولی، دکتر پیمان حجازی

سال سوم

دکتر محسن عباس پور نادری، دکتر احسان افسر، دکتر الهه حسن امرجی، دکتر بهرام پورمهدی کسمایی

سال دوم

دکتر محسن فرخیان، دکتر مریم شعاع نوشفق، دکتر امین زارع، دکتر نیما رهبر نیکوکار، دکتر متین بهراد

سال اول

دکتر نگین شاهی پور، دکتر مانی معیری فر


 

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400