معرفی رشته تخصصی ارولوژی 

رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی یکی از رشته های تخصصی بالینی پزشکی می باشد که به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای طبی و جراحی دستگاه ادراری تناسلی و اختلالات جنسی در جنس مذکر و بیماریهای طبی و جراحی دستگاه ادراری، اختلالات جنسی و نیز اعمال جراحی مرتبط با بی اختیاری ادراری در جنس مؤنث و جراحی های ابهام جنسی و غدة فوق کلیوی و عناصرخلف صفاقی مرتبط با این رشته و جراحتهای  دستگاه ادراری هر دو جنس و دستگاه تناسلی جنس مذکر در تمام سنین می پردازد.

 

طول دوره جراحی عمومی 4 سال است.

 

  فلسفه (ارزشهاوباورها )

در تدوین این برنامه بر ارزشهای زیر تاکید می شود:

  • سلامت محوری

  • ارتقا بخشیدن به کیفیت زندگی آحاد جامعه

  • ارائه خدمت کیفی به آحاد جامعه، فارغ ازهرگونه تبعیض سنی، جنسی، نژادی، مذهبی و طبقه اقتصادی-اجتماعی

  • رعایت شئون اخلاق حرفه ای در کلیه شرایط

 

چشم انداز(دورنما)

 ما در 10 سال آینده در حیطه آموزش، به استانداردهای جهانی دست خواهیم یافت .در حیطه پژوهش و تولید علم،برترین مقام منطقه خواهیم بود و در ارائه خدمات این رشته پزشکی در راستای تامین حفظ و ارتقای سلامت جامعه ازبهترین کشورها در منطقه خواهیم بود.  

 

رسالت (ماموریت)

رسالت این دوره،تربیت نیروهای متخصص آگاه به مسائل علمی روز،توانمند،مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه تخصصی است که تخصص خود را در زمینه های پیشگیری، تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی در اختیار افراد و جامعه قرار دهند.

آمار دستیاران رشتهاورولوژی   

دستیاران سال اول

2

 دستیاران سال دوم

2

دستیاران سال سوم

2

  دستیاران سال چهارم

2

 

محل تحصیل دستیاران رشته تخصصی اورولوژی

مرکز آموزشی درمانی رازی

آدرس: میدان انتظام (رازی)

تلفن: 01333530169

 

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400