معرفی رشته تخصصی بیهوشی

رشته بیهوشی، رشته ای از علوم پزشکی است که دانش آموخته آن با تکیه برآموزشهای بالینی و علوم پایه پزشکی، قابلیتهای زیر را پیدا می کند:

تشخیص، درمان و اداره بیماران( در مقابل فرآیندهای مشخص آزاردهنده و تهدیدکننده حیات)، ارزیابی، مشاوره و آماده سازی بیماران، قبل از اقدام به بیهوشی، بی حسی ناحیه ای یا موضعی، مهار درد و ایجاد آرامش و هوشبری در بیمار در جریان اعمال جراحی، مامایی  و اقدامات تشخیص درمانی، پایش و حفظ تعادل فیزیولوژیکی بیماران در مراحل قبل، حین و پس از عمل، مراقبت و ایجاد شرایطی راحت، مطمئن و رضایت بخش در بیمارانی که با یا بدون بی حسی، تحت اقدامات تشخیصی یا درمانی قرار می گیرند، مراقبت ویژه و حمایتهای حیاتی از بیماران بحرانی و بدحال، احیای قلبی-ریوی و مهار دردهای حاد و مزمن در محدوده های آموزشی مرتبط.

طول آموزش در این دوره، 4 سال است.

 

فلسفه (ارزشهاوباورها)

ددر این رشته به ارزشهای زیر تاکید می شود:  
  • تثبیت علایم حیاتی بیماران بدون فوت وقت و از دست دادن فرصتهای طلایی

  • بهره گیری از روش ها و داروهایی که تا حد ممکن کمترین آسیب را به بیماران وارد می سازد و یا مانع بروز آسیب شود

  • ارائه خدمات به تمامی افراد نیازمند خدمت، بدون ترجیح سنی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی یا نژادی

  • تاکید بر جنبه های مختلف موضوع ایمنی (safety)

  • تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای

 

 چشم انداز(دورنما)

 در 10سال آینده، این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پزشکی در رشته بیهوشی به مردم، در منطقه، در ردیف کشورهای برتر و مطرح خواهد بود.

 

رسالت (ماموریت)

 رسالت این دوره، تربیت نیروهای متخصص آگاهد به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه تخصصی است که تخصص خود را در زمینه های پیشگیری، تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی در اختیار افراد و جامعه قرار دهند. 

 

 

آماردستیاران رشته  اورولوژی

 دستیاران سال اول

5

 دستیاران سال دوم

5

 دستیاران سال سوم

6

 دستیاران سال چهارم

5

 

محل تحصیل دستیاران رشته تخصصی بیهوشی

مرکز آموزشی درمانی  پورسینا

آدرس: میدان فرهنگ- خیابان پرستار

تلفن: 01333368646


 
آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400