رسالت

با الهام گیری از بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری، چشم انداز ایران 1404 و بر اساس اسناد بالا دستی رسالت رشته انگل شناسی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد عبارت است از تربیت دانش آموختگانی متعهد، کارآمد و آشنا به روش هاس تشخیص و تحقیق پیشرفته در علم انگل شناسی پزشکی که بتوانند پس از آشنایی با روش ها و فنون تدریس و پژوهش در این رشته، توانایی تشخیص عفونت های انگلی و کسب مهارت در انجام آزمایشات انگل شناسی را داشته باشند. دانش آموختگان این رشته با توجه به روش های نوین آموزشی، پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی و بهداشتی برای ارتقای سلامت جامعه فعالیت می نمایند. وجود دوره تحصیلات تکمیلی رشته انگل شناسی همچنین در افزایش توانمندی های علمی و به روز بودن اعضای هیأت علمی گروه نقش به سزائی خواهد داشت.


اهداف گروه 

 • آموزشی
 • دانش آموختگان متعهد و با دانش و مهارت مطابق با استاندارد های ملی و فرامرزی
 • تولید علم و فناوری در راستای پاسخگوئی به نیازهای بخش سلامت
 • مشارکت در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه
 • دایر کردن مقطع دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی  
 • نزدیک کردن نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی به نسبت مطلوب و بالابردن جذب اعضای هیأت علمی نخبه مبنی بر نیازهای جدید آموزش علوم پزشکی کشور (بر اساس برنامه پیشنهادی وزیر بهداشت) و منطقه
 • آموزش توام دروس نظری و عملی انگل شناسی پزشکی به دانشجویان تمام مقاطع و رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور تربیت نیروی انسانی مطلع از مباحث نظری و مسلط به روش های آزمایشگاهی متناسب با مقطع و رشته
 • آمادگی برای پوشش دهی کامل مطالب نظری در دوره هایی که به عللی امکان حضور دانشجویان در محل دانشکده وجود نداشته باشد (همانند آنچه که در دوره پاندمی کووید-19 برای آموزش دانشجویان انگل شناسی بصورت آموزش مجازی ارائه گردید).
 • تربیت دانش آموختگان متعهد و با دانش و مهارت و مطابق با استانداردهای ملی و فرامرزی برای ایفای نقش خود در جامعه در راستای پاسخگویی به نیازهای بخش سلامت در نظام ارایه خدمات سلامت منطقه و کشور و اسناد بالا دستی.
 • آموزش نحوه استفاده دانشجویان از کتاب های مرجع و شبکه های اطلاع رسانی و سایت های علمی برای یافتن پاسخ پرسش های خود در زمینه انگل شناسی پزشکی.
 • انتخاب موضوع سمینار در زمینه انگل شناسی (کرم شناسی و یا تک یاخته شناسی) و تشویق دانشجویان برای بررسی و مطالعه در مورد آن ها و تهیه یک متن علمی و ارایه آن
 • اطلاع رسانی و تشویق دانشجویان به شرکت فعال در همایش ها و کنگره های مرتبط با رشته انگل شناسی پزشکی.
 • تلفیقی از دانشجو محوری و استاد محور در تدریس (با توجه به استراتژی های آموزشی مانند آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد).
 • برگزاری آموزش های ضمن خدمت ویژه کارشناسان آزمایشگاهی با همکاری معاونت های درمان و بهداشتی دانشگاه به منظور افزایش توانمندی آنها.
 • تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد انگل شناسی به منظور ارتقای تشخیص های انگل شناسی در آزمایشگاه های تشخیص طبی و همچنین بهره گیری از آنها در مراکز علمی و خدمات بهداشتی- درمانی در سطح جامعه.
 • ایجاد آمادگی علمی و عملی در فراگیران برای ورود به مقطع بعدی ( دوره دکترای تخصصی).
 • همکاری با مرکز بهداشت استان در جهت مدیریت و کنترل بیماریهای انگلی شایع در منطقه از طریق تهیه پمفلت ها و فیلم های آموزشی.

 

 • پژوهشی
 • طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه اپیدمیولوژی، پاتوژنز، تشخیص مولکولی و ژنتیکی عفونت های انگلی به منظور ارتقای سلامت جامعه.
 •  مطالعه و بررسی روش های جدید به منظور کسب آگاهی از شیوه های نوین پژوهشی در رشته انگل شناسی پزشکی.
 • انجام پژوهش های اپیدمیولوژیک منطقه ای عفونت های انگلی به صورت دوره ای به منظور ترسیم سیمای روشنی از وضعیت این عفونت ها و آگاهی پزشکان و دست اندرکاران بهداشتی منطقه از آن.
 • شناسایی فون منطقه ای انگل های انسانی و حیوانی.
 • انجام پژوهش های کاربردی در زمینه بیماری های انگلی متناسب با اولویت های پژوهشی و اسناد بالادستی
 • تشویق دانشجویان به سمت پایان نامه های محصول محور و در چارچوب نیازهای فعلی و آینده کشور.
 • حمایت از راه اندازی، گسترش و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان توسط فارغ التحصیلان و اعضای هیأت علمی دانشگاه.
 • انتخاب یک معضل بهداشتی در زمینه انگل شناسی در منطقه و یا کشور بعنوان موضوع پایان نامه و اجرای عملیات صحرایی و آزمایشگاهی آن با راهنمائی اساتید گروه و تدوین نتایج جامع بصورت پایان نامه.
 • اجرای پروژه های تحقیقاتی با همکاری سایر گروههای علوم پایه و گروههای بالینی و اجرای پروژه های مشترک با سایر دانشگاهها.
 • اجرای پروژه های تحقیقاتی فرامرزی با همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور

 

 • خدماتی
  • تشخیص و گزارش نتایج آزمایشات ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان مربوط به بیماران مشکوک به بیماری های انگلی شایع در استان همچون فاسیولیازیس، استرونژیلوئیدیازیس و تریکوسترونژیلیازیس و انگلهای منتقله به وسیله آب.
  • تشخیص و گزارش نتایج آزمایشات مربوط به بیماران مشکوک به بیماری موکورمایکوزیس مرتبط با کووید-19 (Covid-19 associated mucormycosis) که از طریق مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان به گروه معرفی شده اند.
  • همکاری با پزشکان معالج استان در تشخیص بیماریهای انگلی افرادی که نیاز به ارائه خدمت تخصصی دارند.

چشم انداز رشته

 •  ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی در کشور با بهره گیری از روش های نوین آموزش و ارزشیابی.
 • بکارگیری فن آوری های نوین در پژوهش های انگل شناسی در کشور.
 • ارتقای کیفی و کمی پژوهش های انگل شناسی.
 • ارتقای توانمندی در زمینه تشخیص عفونتهای انگلی در مراکز دولتی و خصوصی.
 • پذیرش دانشجو در مقطع دکتری انگل شناسی پزشکی.
 • فعالیت و همکاری با دانشجویان رشته انگل شناسی پزشکی از سایر دانشگاهها.
 • پیشرو و نوآور در زمینه های آموزشی و پژوهشی در حیطه انگل شناسی پزشکی

 

آخرین بروز رسانی : 19 مرداد 1401