دانش آموختگان فیزیوتراپی ورودی 95

 مبینا احمدی

 سامان بی باک

 مطهره بلوک آذری

 محمد حاج ابراهیمی

 یاسمن ماکولاتی

 مصطفی تیموری

 فاطمه محسنی

 عبداله العید

 حانیه زلفعلی

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400