دانشجوی نمونه

به منظور افزایش انگیزه دانشجویان در جهت بالندگی علمی و فرهنگی هر سال و بر اساس دستور العمل اجرائی انتخاب دانشجویان نمونه که از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بصورت یکسان و هماهنگ به کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ می گردد، دانشکده پزشکی اقدام به انتخاب دانشجویان نمونه می نماید و پس از برگزاری مراسم تشویق درون دانشکده ای افراد واجد شرایط را برای سطوح بالاتر تشویق دانشگاهی و کشوری معرفی می نماید. در ذیل مبانی و استاندارد های انتخاب دانشجویان نمونه را بطور خلاصه مشاهده می  نمائید:

دانشجوی نمونه دانشجوئی است که از لحاظ فعالیتهای دینی و مذهبی آموزشی و پژوهشی ، فرهنگی و سیاسی ، اجتماعی و ایثارگری و سرآمد دانشجویان دیگر باشد .

دانشجویانی که حداقل 50% از واحدهای آموزشی مقطع تحصیلی خود را با شرایطی که در محور آموزشی ذکر میشوند گذرانده باشند میتوانند دراین رقابت شرکت نمایند .

دانشجویان نمونه در هریک از مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترای عمومی ( پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ) به تفکیک در سطح دانشگاهها و کل کشور امتیاز بندی وسه نفر از هر مقطه انتخاب میگردد.

سه درصد از دانشجویانی که بالاترین نمرات تحصیلی را دربین هم ورودی های خود در هر سال تحصیلی کسب کرده اند. نفر اول هر سال تحصیلی کتبی توسط معاونت آموزشی دانشگاه یا ریاست دانشگاه با درج در خبر نامه ونفرات بعدی تشویق کتبی توسط ریاست دانشکده خواهند شد .

دانشجویانی که بیش ار 3 نمره افزایش میانگین نمرات درسی نسبت به سال تحصیلی قبل داشته اند تشویق کتبی توسط ریاست دانشکده خواهند شد.

دو نفر از نمایندگان فعال  صنفی دانشجویان توسط رئیس هر دانشکده تشویق خواهند شد و چنانچه این نمایندگان منشاء خدمات شایسته ای در دانشگاه شوند. براساس معرفی ریاست دانشکده وتصمیم شورای تشویق دستگاه شامل تشویق در سطوح بالاتر نیز خواهند شد .

دانشجویانی که بتوانند دوره تحصیلی خود را به میزان 15 % زودتر از زمان پیش بینی شده عادی مندرج در آئین نامه تحصیلی رشته خود تمام نمایند ؛ توسط رئیس دانشگاه تشویق خواهد شد ( مثلاٌ به جای 8 نیمسال دوره خود را در 7 نیمسال تمام نمایند )

5% از دانشجویانی که بیشترین امتیاز پژوهشی و 4 %  از دانشجویانی که بیشترین امتیاز فرهنگی را در طول دوران تحصیل کسب کرده اند 2 % اول به وزارت متبوع معرفی یا لوح تقدیر با جوایز نقدی و غیر نقدی و بقیه لوح تقدیر با جوایز غیر نقدی دریافت خواهند کرد .

 حداکثر تا 1% از تعداد کل دانشجویان هر دانشگاه به عنوان دانشجوی نمونه به وازت متبوع در هر سال تحصیلی معرفی خواهند شد ( دانشگاههای دارای کمتر از 1000 دانشجو ، در صورت داشتن فرد واجد شرایط یکنفر را معرفی خواهند کرد )،

 روند و گردش کار انتخاب دانشجویان نمونه به شرح زیر می باشد:

الف- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  همه ساله نسبت به تهیه و ارسال فرمها بروشورها برای دانشگاهها اقدام می نماید .

ب- معاونت دانشجوئی دانشگاهها همه ساله از تاریخ تعیین شده مورد نظر نسبت به انجام امور تبلیغاتی اقدام لازم را خواهند نمود .

ج- امور آموزشی هر دانشکده نسبت به توزیع فرمها و بروشورها دربین داوطلبان اقدام خواهد نمود

د- گروههای آموزشی ضمن   پیگیری ، دانشجویان   نمونه خود را شناسائی و ترغیب به مشارکت فعال می نمایند .

ه- بخشهای مختلف دانشکده ( آموزشی و پژوهشی و ) نسبت به تائید فرمها و مدارک دانشجویان داوطلب اقدام لازمرا بعمل خواهند آورد .

و- دانشکده یا امور آموزشی آن نسبت به دریافتن فرمهای تکمیل شده توسط داوطلبان به همراه مدرک مورد نیاز ( اعم از کتب ، مقالات و ) اقدام نموده و آنها راتحویل نماینده معاونت دانشجوئی ، فرهنگی دانشگاه می نماید.

ز- نماینده معاونت دانشجوئی ، فرهنگی در دانشکده فرم ومدارک ضمیمه راکنترل و پس از بررسی اولیه کلیه اسامی داوطلبان را بترتیب امتیاز مکتسبه تنظیم و به همراه کلیه پرونده ها به معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه تحویل می نماید .

ح- معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه فرمها وکلیه مدارک ضمیمه را بررسی و دانشجویانی را که دارای بالاترین امتیاز باشند انتخاب نموده و به ستاد اجرائی انتخاب دانشجویان نمونه که متشکل از ریاست دانشگاه ، معاونین آموزشی ، دانشجوئی و فرهنگی ، پژوهشی ، دبیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر  ، نماینده شورای نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه میباشد ارائه می نماید ( اعضاء دیگر نیز بنا به مورد میتوانند به ستاد دعوت شوند ) .

ط- ستاد اجرائی پس از بررسیهای لازم نهایتاً دانشجویانی را که حداقل 70% امتیاز و بالاتر را کسب کرده باشند به اداره کل امور دانشجویان داخل معرفی می نماید .

ی- اداره کل امور دانشجویان داخل بانک اطلاعات مناسبی را از این دانشجویان تشکیل خواهد داد.

ک- اداره کل امور دانشجویان داخل موظف است به انتخاب دانشجویان نمونه حداقل 15 روز قبل از برگزاری مراسم ( 16 آذر –مراسم کشوری ) اقدام می نماید .

 برخی از ملاک های انتخاب دانشجوی نمونه :

 1-    مشارکت در فعالیت های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی نظیر فعالیت در کانون های عقیدتی ، هنری ، ادبی ، فرهنگی ، صنفی و گروه های امداد در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه در جامعه دانشگاه(حداکثر 4 امتیاز)

2-    رعایت شئونات اسلامی در محیط دانشگاه و جامعه (حداکثر 6 امتیاز)

3-    کسب مقام علمی –ورزشی و فرهنگی (حداکثر 5 امتیاز)

4-    فعالیت در پروژهای تحقیقاتی (حداکثر 14 امتیاز)

5-    ارائه مقاله در کنفرانس ها و جوامع علمی (حداکثر 2 امتیاز)

6-    ترجمه و گردآوری کتاب (حداکثر 2 امتیار)

7-    تألیف کتاب (حداکثر 10 امتیاز)

8-    معدل نمرات ترم تحصیلی (حداکثر 20 امتیاز)

آخرین بروز رسانی : 21 آذر 1400