وظایف اصلی گروه با توجه به سیاستها، اهداف و توانمندی های اعضای گروه به شرح ذیل است:

 • برقراری ارتباط منظم علمی و آموزشی بین بخشی با گروه های بالینی و مراکز تحقیقاتی کشور (توانمندی بخش: مرجعیت در تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی و همکاری با گروه های بالینی در انجام پژوهش های بین رشته ای).
 •  ارایه مشاوره علمی و نحوه کاربرد تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی در زمینه پایان نامه های دانشجویی در مقاطع مختلف.
 •  تعیین حساسیت دارویی عوامل انگلی و قارچی نسبت به داروهای رایج، داروهای سنتتیک، و فرآورده های گیاهی.
 • بررسی ارتباط و تقابل انگل ها با میزبان، طراحی و تعیین نقشه تاکسونومی گونه های انگلی، قارچی و ناقلین بیماریهای ایران و بررسی ارتباط فیلوژنی آن ها با سایر نقاط جهان.
 • بکارگیری روشهای نوین آموزش انگل شناسی و آموزش‌های مجازی (توانمندی بخش: تدریس دانشجو محور، تهیه محتوی آموزشی مجازی برای تدریس دروس نظری و عملی).
 • تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کاربردی نمودن پایان‌نامه ها و استفاده از تکنیکهای نوین (توانمندی بخش: ارایه پایان نامه های تحصیلی با بکارگیری از تکنیک های پژوهشی نوین).
 • برقراری ارتباط علمی با اساتید صاحب نظر دنیا به منظور تبادل تجربیات و آشنایی با مرزهای دانش  (توانمندی بخش: ارتباط اعضای هیأت علمی با اساتید صاحب نام در خارج از کشور).
 • گسترش ارتباط با گروه‌های علوم پایه، گروه های انگل شناسی کشور به منظور کمک به تقویت زیرساخت‌های بخش (توانمندی بخش: انجام پروژه های تحقیقاتی با سایر گروه های آموزشی دانشگاه و با گروه های انگل شناسی سایر دانشگاه ها).
 • تعامل و همکاری با مراکز تحقیقاتی و سازمانهایی که بیماریهای مشترک انسان و دام از اولویت های آنها محسوب می شود (سازمان جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و .. ).

توانمندی ها و صلاحیت های حرفه ای دانش آموختگان مقطع تحصیلات تکمیلی گروه به تفکیک هر نقش به شرح زیر است:

 • آموزشی
 1. آماده سازی نمونه های آموزشی انگل شناسی پزشکی برای دوره های مختلف این رشته
 2. کمک به تدریس دروس عملی تک یاخته شناسی و کرم شناسی به دانشجویان دوره های کارشناسی، دکترای عمومی و داروسازی.  
 3. کسب مهارت تدریس در زمینه های مرتبط با انگل شناسی در سطوح دانشگاهی یا دیگر مراکز علمی.
 4. کسب مهارت در زمینه آموزش اصول و استانداردهای ایمنی حفاظت فردی و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای انگلی.
 • پژوهشی
 1. مشارکت در طراحی و اجرای طرح های پژوهشی در حیطه بیماری های انگلی شایع در ایران (کرم شناسی و تک یاخته شناسی).

 

 • خدماتی
 1. ارتقای تشخیص های انگل شناسی در آزمایشگاه های تشخیص طبی
  1.  
 2. کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی
  1.  
 3. کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های انگلی
  1.  

 • نقش مشاوره ای
 1. ارایه خدمات مشاوره پزشکی در زمینه تشخیصی و کنترل بیماری های انگلی و تفسیر نتایج حاصله از انجام آزمایشات.
  1.  
 2. توانائی ارایه مشاوره و همکاری با مراکز بهداشتی در خصوص برنامه های پیشگیری و کنترل عفونتهای انگلی شایع در کشور.

 

آخرین بروز رسانی : 19 مرداد 1401