نام و نام خانوادگی  مجید دنیایی
 سمت مسئول خدمات و امور رفاهی دانشکده
 شماره تماس 01333690884    داخلی 290 
 آدرس  رشت، کیلومتر6 جاده تهران، انتهای مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان، دانشکده پزشکی

 شرح وظایف مسئول امور رفاهی کارکنان

 •  پیش بینی احتیاجات پرسنلی و الویت های رفاهی آنان با انجام نظرسنجی های مختلف و اقدام در مورد تامین نیازهای مربوطه
 • انعقاد قراردادهای رفاهی با اماکن اقامتی در مشهد و سایر شهرهای کشور و انجام سایر قراردادهای رفاهی
 • برگزاری تورهای سیاحتی-زیارتی یکروزه
 • پیگیری امور مربوط به تسهیلات
 • برقراری ارتباط با امور رفاهی سایر دانشگاه  های علوم پزشکی جهت استفاده همکاران از خدمات رفاهی آنها
 • انعقاد قرارداد با فروشگاه ها و مراکز جهت خرید تقسیطی کالا و خدمات 

 شرح وظایف مسئول خدمات

 •  برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله
 • نظارت کامل بر نظافت روزانه ساختمان های اداری، نمازخانه، درب و پنجره، کف اتاق ها و سالن ها، شیشه ها، تجهیزات و اثاثیه.
 • سرپرستی کارگران خدماتی و ایجاد روحیه مشارکت و همکاری در آنها.
 • آشنایی کامل با دستگاه های نظافتی و توانایی کافی در انجام سرویس های مورد نیاز آنها.
 • آشنایی کامل با مواد شوینده و ضدعفونی کننده و نحوه استفاده و کاربرد صحیح آنها.
 • نظارت بر جمع آوری و انتقال ضایعات و زباله ها و نخاله ها به محل های تعیین شده.
 • پیگیری و اقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای امور نظافتی و خدماتی.
 • دقت و مراقبت در بکارگیری و استفاده صحیح و متناسب از ابزار کار.
 • اطلاع از مشکلات، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبد آنها و گزارش به مافوق.
 • رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.
 • هماهنگی پرسنل خدمات جهت برگزاری مراسم و جلسات و آزمونها.
 • تنظیم و تکمیل چک لیست خدماتی.
 • رسیدگی به امور تلفنخانه.
 • انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق.
آخرین بروز رسانی : 04 بهمن 1401