رئیس کمیته فرهنگی:

دکتر شادمان نعمتی

 

اعضای کمیته فرهنگی دانشجویی

دکتر حمیدمحمدی کجیدی

دکتر محمدرستم پور

دکتر ربابه سلیمانی

دکترمنیره آقاجانی نسب

آقای ابراهیم معبود مژدهی

آقای مجتبی صدوقی نیا

آقای مهدی باحقیقت

آقای داود فرنودی

خانم آتیه قنبری

خانم طاهره انصاری منش

خانم شقایق آزموده

آقای سهیلی

آقای کاشفی

 

 

آخرین بروز رسانی : 22 آبان 1401