لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کارگاه های آموزشی "End Note " و "جستجو در پایگاه های اطلاعاتی جستجوی مقاله"

برگزاری کارگاه های آموزشی "End Note " و "جستجو در پایگاه های اطلاعاتی جستجوی مقاله"

واحد استعدادهای درخشان دانشگاه کارگاه های آموزشی تحت عناوین " End Note " و "جستجو در پایگاه های اطلاعاتی جستجوی مقاله " جهت دانشجویان استعداد درخشان، متقاضیان شرکت در المپیاد علمی و اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه برگزار می نماید.

آخرین بروز رسانی : 28 شهریور 1401