لیست اخبار صفحه :1
کلیه آزمون های دانشکده پزشکی لغو شد
ضمن هماهنگی‌های به عمل آمده،

کلیه آزمون های دانشکده پزشکی لغو شد

طبق هماهنگی های به عمل آمده، کلیه آزمون های دانشجویان دانشکده پزشکی رشت لغو و به زمان دیگری موکول شد.

کلیه دانشجویان و دستیاران سامانه جدید آنلاین غربالگری سلامت روان تکمیل نمایند
با توجه به راه اندازی سامانه جدید آنلاین غربالگری سلامت روان؛

کلیه دانشجویان و دستیاران سامانه جدید آنلاین غربالگری سلامت روان تکمیل نمایند

کلیه دانشجویان و دستیاران مقاطع مختلف به منظور حفظ، تامین و ارتقای سلامت روان درطرح ملی غربالگری سلامت روان وزارت بهداشت به سامانه جدید آنلاین غربالگری سلامت روان دانشجویان مراجعه نمایند.

دانشجویان جهت دریافت کارت دانشجویی به معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند
با توجه به حضوری شدن کلاس های دانشکده پزشکی؛

دانشجویان جهت دریافت کارت دانشجویی به معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند

با توجه به حضوری شدن کلاس ها و نیاز به ارائه کارت دانشجویی جهت تردد در سطح دانشکده و دانشگاه، دانشجویان جهت دریافت کارت دانشجویی خود به معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

    آخرین بروز رسانی : 18 خرداد 1401