مهارت درفنون و تکنیک های ارزشیابی آموزشی

مدرس: دکتر منیره آقاجانی نسب

ساعت 10 تا 12 روز شنبه 1401/9/5


کارگاه آشنایی با برنامه های آماری و آنالیز

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه 1401/9/6


کارگاه اخلاق کار

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

ساعت 10 تا 12 روز دوشنبه 1401/9/7


 

آخرین بروز رسانی : 05 آذر 1401