عملکرد و شرح وظایف

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی در راستای تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به عنوان متولی این حوزه خود را ملزم به تسریع و تسهیل فرایندهای مرتبط با این مهم می داند از این رو به کمک کارشناسان مربوطه اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

 1.  تشکیل شورای پژوهشی و کمیته داوران دانشکده پزشکی
 2.  داوری طرح های پژوهشی به کمک شورای پژوهشی و کمیته داوران
 3.  تصویب طرح ها ی پژوهشی تفویض اختیار شده
 4.  بررسی و تصویب طرح های پژوهشی پایان نامه
 5.  ثبت پایان نامه های دانشجویان پزشکی (دستیاری)
 6.  برگزاری و نظارت بر جلسات دفاع از پایان نامه ها ی دانشجویان پزشکی
 7.  ارزیابی فعالیت های سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی در قالب فرایند ترفیع 
 8.  ارزیابی فعالیت های اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی در قالب فرایند ارتقاء اعضای هیات علمی
 9.  مشارکت با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت فرآیند ارزیابی اعطای گرنت های پژوهشی و انتخاب پژوهشگران برتر
 10.  مشارکت با معاونت آموزشی دانشکده جهت انتخاب اساتید نمونه با بررسی مستندات پژوهش در آموزش
 11. علم سنجی و به روز رسانی مستندات مربوطه
 12.  ارائه خدمات مرتبط با کتابخانه دانشکده پزشکی به اساتید و دانشجویان
 13.  تهیه و ارسال گزارش های درخواستی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 14.  مشارکت در فرآیند اعتبار بخشی دانشکده پزشکی
 15.  مشارکت در برگزاری کارگاه های توانمندسازی اساتید دانشکده پزشکی

 

آخرین بروز رسانی : 04 بهمن 1401